CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Kinh tế lượng Hướng dẫn ôn tập bài kiểm tra 2 - Kinh tế lượng

Hướng dẫn ôn tập bài kiểm tra 2 - Kinh tế lượng

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 1: ĐA CỘNG TUYẾN

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: TỰ TƯƠNG QUAN

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

  Chủ đề 4: BỎ SÓT BIẾN,CHỈ ĐỊNH DẠNG HÀM

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này
  Thu Phương
  • Giáo viên: Thu Phương
  • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ
  • Trung tâm ôn thi học kỳ
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  0 đồng