Tài chính quốc tế

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 1: Buổi 1

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

  Chủ đề 2: Buổi 2

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

  Chủ đề 3: Buổi 3

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

  Chủ đề 4: buổi 4

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

  Chủ đề 5: Buổi 5

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

  Chủ đề 6: Buổi 6

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

  Chủ đề 7: buổi 7

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

  Chủ đề 8: Buổi 8

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này
  Trịnh Ngọc Bình
  • Giáo viên: Trịnh Ngọc Bình
  • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ
  • Trung tâm ôn thi học kỳ
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  250,000 đồng

  Khóa học liên quan

  Tài chính quốc tế

  Tài chính quốc tế

  Giáo viên: Trịnh Ngọc Bình

  Học phí: 250,000 đồng

  Kinh tế quốc tế

  Kinh tế quốc tế

  Giáo viên: Trịnh Ngọc Bình

  Học phí: 250,000 đồng