Toán kinh tế 1 - BA

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 4: Các mô hình toán kinh tế cơ bản

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 6: Giá trị thời gian của tiền và các bài toán liên quan

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Lương Ngọc Hùng
  • Giáo viên: Lương Ngọc Hùng
  • Email: hunghvqy.94.bg@gmail.com
  • Facebook: facebook.com/f.love94
  • Học vị: Cử nhân
  • Nơi công tác: Học viện Ngân Hàng
  • Cử nhân
  • Học viện Ngân Hàng
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  150,000 đồng

  Khóa học liên quan

  Toán kinh tế 1 - BA

  Toán kinh tế 1 - BA

  Giáo viên: Lương Ngọc Hùng

  Học phí: 150,000 đồng

  Nguyên lý thống kê BA

  Nguyên lý thống kê BA

  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy

  Học phí: 150,000 đồng

  Mô Hình Toán - BA

  Mô Hình Toán - BA

  Giáo viên: Lương Ngọc Hùng

  Học phí: 100,000 đồng

  Toán Cao Cấp - BA

  Toán Cao Cấp - BA

  Giáo viên: Lương Ngọc Hùng

  Học phí: 150,000 đồng