TUU-Tài chính doanh nghiệp 1

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 5: Chữa đề thi

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Hoa Quốc Quỳnh
  • Giáo viên: Hoa Quốc Quỳnh
  • SĐT: 01632566959
  • Email: hoaquocquynh.k17hvnh@gmail.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/quyh.beo
  • Nơi công tác: Giảng viên - Trung tâm OTHK
  • Giảng viên - Trung tâm OTHK

  Các môn giảng dạy:

  1. Thuế 
  2. Tài chính doanh nghiệp 1
  3. Phân tích tài chính doanh nghiệp 1

   

  Thành tích đạt được: 

  1. Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Ngân hàng 
  2. GPA: 3.91/4, hệ 10: 9.21/10 
  3. Học bổng Thống đốc năm học 2014 - 2015 và 2016 - 2017 
  4. Học bổng Vietcombank năm học 2015 - 2016 
  5. Đỗ kỳ thi CFA level 1 tháng 12/2017 
  6. Đỗ kỳ thi CFA level 2 tháng 6/2018 
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  150,000 đồng

  Khóa học liên quan

  TUU-Tài chính doanh nghiệp 1

  TUU-Tài chính doanh nghiệp 1

  Giáo viên: Hoa Quốc Quỳnh

  Học phí: 150,000 đồng

  Nguyên lý kế toán- TUU

  Nguyên lý kế toán- TUU

  Giáo viên: Nguyễn Thúy Hường

  Học phí: 150,000 đồng