Phân tích tài chính doanh nghiệp

Môn Phân tích tài chính doanh nghiệp 1 có tổng cộng 6 chương: 

Chương 1: Các phương pháp phân tích 

Chương 2: Các báo cáo tài chính 

Chương 3: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 

Chương 4: Phân tích các mối quan hệ trên BCĐKT 

Chương 5: Các chỉ tiêu tài chính 

Chương 6: Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Khoá học online có 7 chủ đề, tương ứng với 6 chương và 1 chủ đề chữa đề. Tuy nhiên các câu trắc nghiệm và tự luận trong đề đã được phân loại và chữa khi học từng chương tương ứng. Chủ đề 7 là chủ đề chữa những câu khó hoặc câu hỏi mà kiến thức liên quan đến nhiều chương. 

Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao môn PTTCDN 1!

Bài giảng tham khảo miễn phí

Chủ đề 1: Chương 1

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 2: Chương 2

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 3: Chương 3

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 6: Chương 6

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 7: Luyện đề

 • 20,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Hoa Quốc Quỳnh
 • Giáo viên: Hoa Quốc Quỳnh
 • SĐT: 01632566959
 • Email: hoaquocquynh.k17hvnh@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/quyh.beo
 • Nơi công tác: Giảng viên - Trung tâm OTHK
 • Giảng viên - Trung tâm OTHK

Các môn giảng dạy:

 1. Thuế 
 2. Tài chính doanh nghiệp 1
 3. Phân tích tài chính doanh nghiệp 1

 

Thành tích đạt được: 

 1. Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Ngân hàng 
 2. GPA: 3.91/4, hệ 10: 9.21/10 
 3. Học bổng Thống đốc năm học 2014 - 2015 và 2016 - 2017 
 4. Học bổng Vietcombank năm học 2015 - 2016 
 5. Đỗ kỳ thi CFA level 1 tháng 12/2017 
 6. Đỗ kỳ thi CFA level 2 tháng 6/2018 
Chưa có thông báo mới cho khóa học