Tài chính doanh nghiệp 1

Môn Tài chính doanh nghiệp 1 - HVNH gồm tổng cộng 6 chương:

Chương 1: Tổng quan về TCDN 

Chương 2: Giá trị thời gian của tiền 

Chương 3: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của DN 

Chương 4: Quản trị tài sản cố định

Chương 5: Quản trị tài sản lưu động 

Chương 6: Quản trị nguồn vốn trong DN 

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Bài giảng tham khảo miễn phí

  Chủ đề 1: Chương 1

  • 30,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 2: Chương 2

  • 30,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: Chương 3

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 4: Chương 4

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 5: Chương 5

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 6: Chương 6

  • 20,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Hoa Quốc Quỳnh
  • Giáo viên: Hoa Quốc Quỳnh
  • SĐT: 01632566959
  • Email: hoaquocquynh.k17hvnh@gmail.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/quyh.beo
  • Nơi công tác: Giảng viên - Trung tâm OTHK
  • Giảng viên - Trung tâm OTHK

  Các môn giảng dạy:

  1. Thuế 
  2. Tài chính doanh nghiệp 1
  3. Phân tích tài chính doanh nghiệp 1

   

  Thành tích đạt được: 

  1. Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Ngân hàng 
  2. GPA: 3.91/4, hệ 10: 9.21/10 
  3. Học bổng Thống đốc năm học 2014 - 2015 và 2016 - 2017 
  4. Học bổng Vietcombank năm học 2015 - 2016 
  5. Đỗ kỳ thi CFA level 1 tháng 12/2017 
  6. Đỗ kỳ thi CFA level 2 tháng 6/2018 
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  170,000 đồng