CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Kinh tế lượng HD Giải Bài kiểm tra 1 - Kinh tế lượng-HVNH

HD Giải Bài kiểm tra 1 - Kinh tế lượng-HVNH

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Bài giảng tham khảo miễn phí

  Chủ đề 1: Đọc và sử dụng mô hình Eview

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 2: Ước lượng và kiểm định 1 tham số

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: Ước lượng, Kiểm định 2 tham số và dự báo hồi quy đơn

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 4: kiểm định sự phù hợp, mở rộng, thu hẹp hồi quy

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 5: Biến giả, xây dựng mô hình bằng biến giả và kiểm định CHOW

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Phí Tiến Đạt
  • Giáo viên: Phí Tiến Đạt
  • SĐT: 01666691312
  • Email: phitiendattttt@gmail.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/tien.dat.54
  • Học vị: Cử nhân suất sắc chuyên ngành kế toán - kiểm toán
  • Nơi công tác: Giảng viên - Trung tâm OTHK
  • Cử nhân suất sắc chuyên ngành kế toán - kiểm toán
  • Giảng viên - Trung tâm OTHK
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  120,000 đồng