CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Kinh tế lượng HD Giải Bài kiểm tra 1 - Kinh tế lượng-HVNH

HD Giải Bài kiểm tra 1 - Kinh tế lượng-HVNH

Bài giảng tham khảo miễn phí

Chủ đề 1: Đọc và sử dụng mô hình Eview

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 2: Ước lượng và kiểm định 1 tham số

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 3: Ước lượng, Kiểm định 2 tham số và dự báo hồi quy đơn

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 4: kiểm định sự phù hợp, mở rộng, thu hẹp hồi quy

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 5: Biến giả, xây dựng mô hình bằng biến giả và kiểm định CHOW

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Phí Tiến Đạt
 • Giáo viên: Phí Tiến Đạt
 • SĐT: 01666691312
 • Email: phitiendattttt@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/tien.dat.54
 • Học vị: Cử nhân suất sắc chuyên ngành kế toán - kiểm toán
 • Nơi công tác: Giảng viên - Trung tâm OTHK
 • Cử nhân suất sắc chuyên ngành kế toán - kiểm toán
 • Giảng viên - Trung tâm OTHK
Chưa có thông báo mới cho khóa học