CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Thuế Hệ thống kiến thức tổng hợp Thuế - BA

Hệ thống kiến thức tổng hợp Thuế - BA

Môn Thuế tại Học viện Ngân hàng bao gồm 6 chương: 

 • Chương 1: Tổng quan về thuế 
 • Chường 2: Thuế Giá trị gia tăng 
 • Chương 3: Thuế Tiêu thụ đặc biệt 
 • Chương 4: Thuế Xuất nhập khẩu 
 • Chương 5: Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
 • Chương 6: Thuế Thu nhập cá nhân 

Hệ thống kiến thức của cả khóa học sẽ bao gồm từ chương 1 đến chương 5, được chia ra làm 2 phần lớn tương ứng với từng bài kiểm tra giữa kì trên lớp. Bài kiểm tra số 1 sẽ gồm từ chương 1 đến chương 4, còn bài kiểm tra số 2 sẽ gồm chương 5. Đối với 3 chương về thuế tiêu dùng, mỗi chương sẽ gồm phần lý thuyết và cuối video sẽ có phần hướng dẫn trả lời câu hỏi đúng sai kèm giải thích. Và sau khi kết thúc chương 4 thì sẽ đến phần hướng dẫn làm bài tập tổng hợp liên quan đến cả 3 loại thuế tiêu dùng. Đối với chương 5, sau khi hết phần hệ thống kiến thức, sẽ có phần hướng dẫn trả lời câu hỏi đúng sai có giải thích và hướng dẫn 3 dạng bài tập có thể xuất hiện trong đề kiểm tra và đề thi. 

Đề thi cuối kì đối với môn thuế bgao gồm 4 phần:

 • Phần 1: Lý thuyết (2 điểm) 
 • Phần 2: Đúng sai có giải thích (2 điểm - 4 câu) 
 • Phần 3: Bài tập thuế tiêu dùng (3 điểm - 1 bài)
 • Phần 4: Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp (3 điểm - 1 bài) 

(Đính chính: phần các khoản phải trích theo lương trong phần chi phí được trừ chương 5 từ ngày 1/6/2017 là 23,5% tính theo lương, không còn dùng 24% nữa). 

Bài giảng tham khảo miễn phí

Chủ đề 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ

 • 10,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 2: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 4: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 5: CHỮA BÀI TẬP THUẾ TIÊU DÙNG (CHƯƠNG 2-3-4)

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 7: CHỮA BÀI TẬP THUẾ TNDN

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 8: CHỮA ĐỀ THI MÔN THUẾ CÁC NĂM

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Hoa Quốc Quỳnh
 • Giáo viên: Hoa Quốc Quỳnh
 • SĐT: 01632566959
 • Email: hoaquocquynh.k17hvnh@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/quyh.beo
 • Nơi công tác: Giảng viên - Trung tâm OTHK
 • Giảng viên - Trung tâm OTHK

Các môn giảng dạy:

 1. Thuế 
 2. Tài chính doanh nghiệp 1
 3. Phân tích tài chính doanh nghiệp 1

 

Thành tích đạt được: 

 1. Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Ngân hàng 
 2. GPA: 3.91/4, hệ 10: 9.21/10 
 3. Học bổng Thống đốc năm học 2014 - 2015 và 2016 - 2017 
 4. Học bổng Vietcombank năm học 2015 - 2016 
 5. Đỗ kỳ thi CFA level 1 tháng 12/2017 
 6. Đỗ kỳ thi CFA level 2 tháng 6/2018 
Chưa có thông báo mới cho khóa học