CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Nguyên lý kế toán Chữa bài tập khóa học NLKT - BA

Chữa bài tập khóa học NLKT - BA

Khóa học bổ trợ cho các bạn học Offline tại trung tâm OTHK. Do thời gian trên lớp không đủ để chữa hết bài tập, các bạn có thể xem và so sánh chữa BT tại khóa học này.

Chủ đề 1: Bài tập chương 2+3

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 2: Bài tập chương các bút toán điều chỉnh

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 3: Bài tập kế toán mua hàng

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 4: Bài tập kế toán bán hàng + XĐKQKD

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Nguyễn Thúy Hường
 • Giáo viên: Nguyễn Thúy Hường
 • SĐT: 0982932206
 • Email: nth226@gmail.com
 • Facebook: Hường Mộc
 • Học vị: Thạc Sĩ
 • Nơi công tác: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Thạc Sĩ
 • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Thành tích

Chưa có thông báo mới cho khóa học

Học cả khóa chỉ với

50,000 đồng