CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Thuế Hệ thống kiến thức bài kiểm tra 1 môn Thuế - BA

Hệ thống kiến thức bài kiểm tra 1 môn Thuế - BA

Bài kiểm tra số 1 với yêu cầu nắm được các luật thuế tiêu dùng, bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu, đồng thời vận dụng để làm được bài tập tổng hợp của cả 3 loại thuế. 

Từng chương học, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết về luật thuế, chú ý những vấn đề có thể gặp phải khi làm bài kiểm tra số 1 cũng như khi đi thi. Cuối mỗi chương sẽ chưa chữa được bài tập, do là dạng bài tập tổng hợp 3 loại thuế nên sẽ được chữa sau khi học hết chương 4. Để giúp học viên hiểu hơn về từng chương thì cuối mỗi chương sẽ có phần chữa các câu đúng/sai có giải thích. 

Chúc các bạn đạt điểm cao trong bài kiểm tra số 1. 

Bài giảng tham khảo miễn phí

Chủ đề 1: Tổng quan về thuế

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 2: Thuế giá trị gia tăng

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 4: Thuế xuất nhập khẩu

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 5: Chữa bài tập thuế tiêu dùng (chương 2-3-4)

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Hoa Quốc Quỳnh
 • Giáo viên: Hoa Quốc Quỳnh
 • SĐT: 01632566959
 • Email: hoaquocquynh.k17hvnh@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/quyh.beo
 • Nơi công tác: Giảng viên - Trung tâm OTHK
 • Giảng viên - Trung tâm OTHK

Các môn giảng dạy:

 1. Thuế 
 2. Tài chính doanh nghiệp 1
 3. Phân tích tài chính doanh nghiệp 1

 

Thành tích đạt được: 

 1. Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Ngân hàng 
 2. GPA: 3.91/4, hệ 10: 9.21/10 
 3. Học bổng Thống đốc năm học 2014 - 2015 và 2016 - 2017 
 4. Học bổng Vietcombank năm học 2015 - 2016 
 5. Đỗ kỳ thi CFA level 1 tháng 12/2017 
 6. Đỗ kỳ thi CFA level 2 tháng 6/2018 
Chưa có thông báo mới cho khóa học