CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Kinh tế vi mô HD ôn tập Kinh tế vi mô - BA

HD ôn tập Kinh tế vi mô - BA

Chủ đề 1: Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 3: Chương 3: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 4: Chương 4: Lý thuyết hành vi nhà sản xuất

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 5: Chương 5 : Cấu trúc thị trường

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Nguyễn Ngọc Huy
 • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
 • SĐT: 01689961806
 • Email: huygsg@othk.vn
 • Facebook: www.facebook.com/huygsg
 • Học vị: Thạc sỹ kinh tế học
 • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
 • Thạc sỹ kinh tế học
 • Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
Chưa có thông báo mới cho khóa học

Học cả khóa chỉ với

250,000 đồng