CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Kinh tế lượng HD làm bài kiểm tra số 2 Kinh tế lượng - BA

HD làm bài kiểm tra số 2 Kinh tế lượng - BA

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 1: Cách phát hiện Đa cộng tuyến

  • 15,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 2: Cách phát hiện PSSS thay đổi

  • 15,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: Cách phát hiện Tự tương quan

  • 15,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 4: Kiểm định việc định dạng mô hình

  • 15,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Nguyễn Ngọc Huy
  • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
  • SĐT: 01689961806
  • Email: huygsg@othk.vn
  • Facebook: www.facebook.com/huygsg
  • Học vị: Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  • Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  50,000 đồng

  Khóa học này có thể giúp các bạn nắm rõ các kiểm định khuyết tật mô hình trong từng trường hợp từ đó sẽ kết luận được đúng mục đích của kết quả hồi quy.