CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Kinh tế lượng HD làm bài kiểm tra số 2 Kinh tế lượng - BA

HD làm bài kiểm tra số 2 Kinh tế lượng - BA

Chủ đề 1: Cách phát hiện Đa cộng tuyến

 • 15,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 2: Cách phát hiện PSSS thay đổi

 • 15,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 3: Cách phát hiện Tự tương quan

 • 15,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 4: Kiểm định việc định dạng mô hình

 • 15,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Nguyễn Ngọc Huy
 • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
 • SĐT: 01689961806
 • Email: huygsg@othk.vn
 • Facebook: www.facebook.com/huygsg
 • Học vị: Thạc sỹ kinh tế học
 • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
 • Thạc sỹ kinh tế học
 • Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
Chưa có thông báo mới cho khóa học

Học cả khóa chỉ với

50,000 đồng

Khóa học này có thể giúp các bạn nắm rõ các kiểm định khuyết tật mô hình trong từng trường hợp từ đó sẽ kết luận được đúng mục đích của kết quả hồi quy.