CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Nguyên lý kế toán Hướng dẫn giải đề Nguyên lý kế toán ĐH Thương Mại

Hướng dẫn giải đề Nguyên lý kế toán ĐH Thương Mại

Đạt Điểm A NLKT nếu các bạn tham gia khóa học này:

Trong chương trình học các bạn sẽ được làm quen với các đề thi của những năm gần nhất từ 2014 đến năm 2017.

Giảng viên sẽ hướng dẫn các bạn cách tiếp cận và cách giải đê khoa học nhất. Các bạn sẽ được làm quen với các đề khác nhau, với mỗi đề giảng viên sẽ hướng dẫn cách làm và cách giải một cách chi tiết và chính xác nhất.

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 1: Đề 1

  • 25,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 2: Đề 2

  • 25,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: Đề 3

  • 25,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 4: Đề 4

  • 25,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 5: Đề 5

  • 25,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Nguyễn Thúy Hường
  • Giáo viên: Nguyễn Thúy Hường
  • SĐT: 0982932206
  • Email: nth226@gmail.com
  • Facebook: Hường Mộc
  • Học vị: Thạc Sĩ
  • Nơi công tác: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
  • Thạc Sĩ
  • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

  Thành tích

  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  100,000 đồng

  Điểm A môn NLKT cho những bạn đã hoàn thành khóa học hệ thống kiến thức NLKT hoặc những bạn đã có kiến thức nền tảng và muốn nâng cao khả năng giải đề