CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Kinh tế lượng Thực hành Eview ĐH Kinh tế quốc dân

Thực hành Eview ĐH Kinh tế quốc dân

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 1: Dowload phần mềm và cài đặt

  • 5 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 2: Hướng dẫn giải đề chi tiết

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Nguyễn Ngọc Huy
  • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
  • SĐT: 01689961806
  • Email: huygsg@othk.vn
  • Facebook: www.facebook.com/huygsg
  • Học vị: Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  • Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  50,000 đồng

  Khóa học liên quan