CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Kinh tế lượng Thực hành Eview ĐH Kinh tế quốc dân

Thực hành Eview ĐH Kinh tế quốc dân

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 1: Dowload phần mềm và cài đặt

  • 5 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 2: Hướng dẫn giải đề chi tiết

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Nguyễn Ngọc Huy
  • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
  • SĐT: 01689961806
  • Email: huygsg@othk.vn
  • Facebook: www.facebook.com/huygsg
  • Học vị: Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  • Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  50,000 đồng

  Khóa học liên quan

  Tài chính quốc tế

  Tài chính quốc tế

  Giáo viên: Trịnh Ngọc Bình

  Học phí: 250,000 đồng

  Kinh tế quốc tế

  Kinh tế quốc tế

  Giáo viên: Trịnh Ngọc Bình

  Học phí: 250,000 đồng