CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Kinh tế lượng Thực hành Eview ĐH Thương mại

Thực hành Eview ĐH Thương mại

Chủ đề 2: Kiểm định Đa cộng tuyến và cách khắc phục

 • 5 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 3: Kiểm định phương sai sai số thay đổi và cách khắc phục

 • 5 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 4: Kiểm định tự tương quan và cách khắc phục

 • 5 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này
Nguyễn Ngọc Huy
 • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
 • SĐT: 01689961806
 • Email: huygsg@othk.vn
 • Facebook: www.facebook.com/huygsg
 • Học vị: Thạc sỹ kinh tế học
 • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
 • Thạc sỹ kinh tế học
 • Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
Chưa có thông báo mới cho khóa học