CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Kinh tế lượng Thực hành Eview ĐH Thương mại

Thực hành Eview ĐH Thương mại

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 2: Kiểm định Đa cộng tuyến và cách khắc phục

  • 5 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: Kiểm định phương sai sai số thay đổi và cách khắc phục

  • 5 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 4: Kiểm định tự tương quan và cách khắc phục

  • 5 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này
  Nguyễn Ngọc Huy
  • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
  • SĐT: 01689961806
  • Email: huygsg@othk.vn
  • Facebook: www.facebook.com/huygsg
  • Học vị: Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  • Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  0 đồng