Nguyên lý thống kê ULSA

Khóa học tổng hợp đầy đủ kiến thức giúp các bạn có thể làm được từ 7 điểm trở lên môn Nguyên lý thống kê ULSA.

Trong khóa học này kiến thức sẽ được giảng viên giảng dạy theo từng chương học:

 • Giá trị bình quân
 • Dãy số thời gian
 • Chỉ số và hệ thống chỉ số
 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Bài giảng tham khảo miễn phí

  Chủ đề 1: Giá trị bình quân

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: Chỉ số và hệ thống chỉ số

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Nguyễn Ngọc Huy
  • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
  • SĐT: 01689961806
  • Email: huygsg@othk.vn
  • Facebook: www.facebook.com/huygsg
  • Học vị: Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  • Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  100,000 đồng

  Hệ thống toàn bộ kiến thức cơ bản giúp sinh viên nắm được nền tảng của môn Nguyên lý thống kê ULSA.

  Tất cả kiến thức môn Nguyên lý thống kê sẽ được giảng viên hệ thống và tóm gọn lại trong bài giảng

  Không mất quá nhiều thời gian mà các bạn vẫn đạt hiệu quả cao

  Dễ dàng vượt qua kỳ thi nếu bạn tham gia khóa học này

  Khóa học liên quan

  Nguyên lý thống kê ULSA

  Nguyên lý thống kê ULSA

  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy

  Học phí: 100,000 đồng

  Xác suất thống kê ULSA

  Xác suất thống kê ULSA

  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy

  Học phí: 100,000 đồng

  Toán cao cấp 1 -ULSA

  Toán cao cấp 1 -ULSA

  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy

  Học phí: 100,000 đồng