Xác suất thống kê NEU

Khóa học tổng hợp đầy đủ kiến thức giúp các bạn có thể làm được từ 7 điểm trở lên môn Xác suất thống kê NEU.

Trong khóa học này kiến thức sẽ được giảng viên giảng dạy theo từng chương học:

 • Các định lý, công thức xác suất cơ bản
 • Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục
 • Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng
 • Biến ngẫu nhiên hai chiều
 • Ước lượng giả thuyết thống kê
 • Kiểm định giả thuyết thống kê

 

 

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 1: Các định lý, công thức xác suất cơ bản

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 2: Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 4: Biến ngẫu nhiên 2 chiều

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

  Chủ đề 5: Ước lượng giả thuyết thống kê

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

  Chủ đề 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Chưa có bài giảng trong chuyên đề này
  Nguyễn Ngọc Huy
  • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
  • SĐT: 01689961806
  • Email: huygsg@othk.vn
  • Facebook: www.facebook.com/huygsg
  • Học vị: Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  • Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  100,000 đồng

  Hệ thống toàn bộ kiến thức cơ bản giúp sinh viên nắm được nền tảng của môn Xác suất thống kê NEU

  Tất cả kiến thức môn Kế toán tài chính sẽ được giảng viên hệ thống và tóm gọn lại trong bài giảng

  Không mất quá nhiều thời gian mà các bạn vẫn đạt hiệu quả cao

  Dễ dàng vượt qua kỳ thi nếu bạn tham gia khóa học này

  Khóa học liên quan

  Nguyên lý thống kê NEU

  Nguyên lý thống kê NEU

  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy

  Học phí: 100,000 đồng

  Xác suất thống kê NEU

  Xác suất thống kê NEU

  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy

  Học phí: 100,000 đồng