Nguyên lý kế toán VCU

Khóa học tổng hợp đầy đủ kiến thức giúp các bạn có thể làm được từ 7 điểm trở lên môn Nguyên lý kế toán VCU.

Trong khóa học này kiến thức sẽ được giảng viên giảng dạy theo từng chương học:

 • Đối tượng của hạch toán kế toán
 • Hệ thống các tài khoản kế toán
 • Kế toán mua hàng hóa vật tư
 • Kê toán quá trình sản xuất và tính giá thành
 • Kế toán tiêu thụ và Xác định KQKD
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bài tổng họp lớn

 

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 1: Đối tượng của hạch toán kế toán

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 2: Hệ thống các tài khoản kế toán

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: Kế toán mua hàng hóa vật tư

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 4: Kế toán quá trình sản xuất và tính giá thành

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 5: Kế toán tiêu thụ và Xác định KQKD

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 6: Bảng cân đối kế toán

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 7: Bài tổng hợp lớn

  • 50 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Nguyễn Thúy Hường
  • Giáo viên: Nguyễn Thúy Hường
  • SĐT: 0982932206
  • Email: nth226@gmail.com
  • Facebook: Hường Mộc
  • Học vị: Thạc Sĩ
  • Nơi công tác: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
  • Thạc Sĩ
  • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

  Thành tích

  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  100,000 đồng

  Hệ thống toàn bộ kiến thức cơ bản giúp sinh viên nắm được nền tảng của môn Nguyên lý kế toán VCU

  Tất cả kiến thức môn Kế toán tài chính sẽ được giảng viên hệ thống và tóm gọn lại trong bài giảng

  Không mất quá nhiều thời gian mà các bạn vẫn đạt hiệu quả cao

  Dễ dàng vượt qua kỳ thi nếu bạn tham gia khóa học này