Nguyên lý kế toán BA

Khóa học tổng hợp đầy đủ kiến thức giúp các bạn có thể làm được từ 7 điểm trở lên môn Nguyên lý kế toán BA.

Trong khóa học này kiến thức sẽ được giảng viên giảng dạy theo từng chương học:

 • Hệ thống tài khoản kế toán
 • Các bút toán điều chỉnh
 • Kế toán mua hàng hóa vật tư
 • Kế toán bán hàng và quá trình tiêu thụ
 • Lập BC KQHDKD
 • Bảng cân đối kế toán
 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Bài giảng tham khảo miễn phí

  Chủ đề 1: Hệ thống tài khoản kế toán

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: Kế toán mua hàng hóa vật tư

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 4: Kế toán bán hàng và lập BCKQHDKD

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 5: Lý thuyết tổng hợp và BCĐKT

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Nguyễn Thúy Hường
  • Giáo viên: Nguyễn Thúy Hường
  • SĐT: 0982932206
  • Email: nth226@gmail.com
  • Facebook: Hường Mộc
  • Học vị: Thạc Sĩ
  • Nơi công tác: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
  • Thạc Sĩ
  • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

  Thành tích

  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  150,000 đồng

  Hệ thống toàn bộ kiến thức cơ bản giúp sinh viên nắm được nền tảng của môn Nguyên lý kế toán BA

  Tất cả kiến thức môn Nguyên lý kế toán sẽ được giảng viên hệ thống và tóm gọn lại trong bài giảng

  Không mất quá nhiều thời gian mà các bạn vẫn đạt hiệu quả cao

  Dễ dàng vượt qua kỳ thi nếu bạn tham gia khóa học này