Nguyên lý thống kê TUU

 • - Chưa học
 • - Đã học
 • - Đã hoàn thành
 • Chủ đề 1: Các đại cượng đặc trưng

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề

  Chủ đề 3: Chỉ số và hệ thống chỉ số

  • 100,000 đồng
  • Đăng ký chuyên đề
  Nguyễn Ngọc Huy
  • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
  • SĐT: 01689961806
  • Email: huygsg@othk.vn
  • Facebook: www.facebook.com/huygsg
  • Học vị: Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  • Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân
  • Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn
  Chưa có thông báo mới cho khóa học

  Học cả khóa chỉ với

  150,000 đồng

  Khóa học liên quan

  Xác suất thống kê - TUU

  Xác suất thống kê - TUU

  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy

  Học phí: 100,000 đồng

  Toán C2 - TUU

  Toán C2 - TUU

  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy

  Học phí: 150,000 đồng

  Nguyên lý thống kê TUU

  Nguyên lý thống kê TUU

  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Huy

  Học phí: 150,000 đồng