Các khóa học OFFFLINE/ZOOM cuối kỳ

Địa điểm: Tầng 1 số 45 A; Kí túc xá 5C; Ngõ 167 Tây Sơn (Cạnh đại học Công Đoàn)

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

Dạy chi tiết toàn bộ kiến thức
9 buổi bắt đầu từ Thứ 4 (15/06) 
ĐĂNG KÝ NGAY

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Dạy chi tiết toàn bộ kiến thức

8 buổi bắt đầu từ Thứ 2 (13/06) 

ĐĂNG KÝ NGAY

KẾ TOÁN THUẾ

Dạy chi tiết toàn bộ kiến thức
9 buổi bắt đầu từ Thứ 7 (18/06) 
ĐĂNG KÝ NGAY

KINH TẾ LƯỢNG

Dạy chi tiết toàn bộ kiến thức
9 buổi bắt đầu từ Thứ 6 (03/06)
ĐĂNG KÝ NGAY

TOÁN KINH TẾ 2

Dạy chi tiết toán bộ kiến thức

10 buổi bắt đầu từ Thứ 4 (22/6)

ĐĂNG KÝ NGAY

KINH TẾ VĨ MÔ

Dạy chi tiết toàn bộ kiến thức

Bắt đầu từ Thứ 4 (29/6)

ĐĂNG KÝ NGAY

KINH TẾ VI MÔ

Dạy chi tiết toàn bộ kiến thức

Bắt đầu từ Thứ 4 (22/6)

ĐĂNG KÝ NGAY

Feedback của các bạn học viên

Feedback bảng điểm của các bạn học viên

Feedback bảng điểm của các bạn học viên

Feedback bảng điểm của các bạn học viên

Nguyên lý kế toán - Chị Hường

Tài chính tiền tệ - Anh Quỳnh

Toán kinh tế 2 - Anh Huy

Toán kinh tế 1 - Anh Bảo

Kinh tế lượng - Chị Phương

Hình ảnh lớp học Offline tại trung tâm

Ảnh lớp kinh tế lượng

Lớp do chị Thu Phương giảng dạy

Ảnh lớp toán toán kinh tế 2

Do anh Huy giảng dạy

Lớp Nguyên lý kế toán

Do chị Hường giảng dạy