CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ÔN THI HỌC KỲ

Đăng ký trên điện thoại như thế nào?


Cách đăng ký trên máy tính như thế nào?


Tôi chỉ được sử dụng tối đa mấy trình duyệt và thiết bị?

Khi sử dụng tài khoản mình chú ý các điều sau nha: 

- Mỗi tài khoản được đăng nhập trên tối đa 2 trình duyệt. 
- Trình duyệt là gì? Các phần mềm được sử dụng để truy cập vào các website như Safari, Chrome,…
- Tối đa 2 trình duyệt là như thế nào? Khi sử dụng trình duyệt để đăng nhập tài khoản, hệ thống sẽ tự động lưu lại trình duyệt đã được sử dụng và tính thành 1 trình duyệt. Nếu đăng nhập vào và thoát ra rồi, hệ thống vẫn ghi nhớ trình duyệt đó chứ không mất đi. Việc sử dụng tối đa 2 trình duyệt: có thể trên 2 thiết bị khác nhau (mỗi thiết bị sử dụng 1 trình duyệt) hoặc đăng nhập trên 2 trình duyệt trên cùng 1 thiết bị. Do đó các bạn học viên tránh đăng nhập trên các trình duyệt ở các thiết bị không phải của mình. 
- Một số lưu ý khác: 
• Không mở và đăng nhập website othk.vn thông qua đường link trên Facebook vì sẽ bị tính thành 1 trình duyệt. Mở 1 trình duyệt (ví dụ như Safari, Chrome,…) và đăng nhập vào website othk.vn  
• Không sử dụng TAB ẨN DANH do hệ thống tự động tính 1 TAB ẨN DANH = 1 TRÌNH DUYỆT. 
• Khi đã nhận được email cảnh báo đạt số trình duyệt tối đa, nếu tiếp tục đăng nhập trên trình duyệt mới, tài khoản của bạn tự động bị khoá vĩnh viễn. 
• Hệ thống đếm số trình duyệt bạn đã dùng để đăng nhập tài khoản, không đếm thông qua IP wifi, vì vậy bạn có thể học ở nhà, học ở quán cafe,…

Tôi có bị khóa tài khoản không?

Bạn không bị khóa tài khoản mà chỉ  sử dụng được trên các thiết bị và trình duyệt đc phép đăng nhập là tối đa 2 thiết bị và trình duyệt. Nếu bạn đăng nhập vượt quá số trình duyệt thì hệ thống sẽ hiển thị lỗi 404, bạn phải vào đúng trình duyệt và thiết bị đã đăng nhập để học bình thường.

Bạn lưu ý.
Trường hợp bạn đăng ký khóa học mới hoặc đăng ký lại khóa học, bạn được phép xóa các trình duyệt cũ (reset trình duyệt).