- 40%
150,000đ
250,000đ
Mua ngay

Số bài học

1

Thời lượng video

06:47

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

+  Giới thiệu khóa học
1 Bài giảng
06:47

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

150,000 đ Đăng ký