- 25%
150,000đ
200,000đ
Mua ngay

Số bài học

21

Thời lượng video

12:03:07

Học trên mọi thiết bị

Video giới thiệu

Nội dung khóa học

Học viên lưu ý

  1. Khoá học chỉ có thời hạn sử dụng sau khi kết thúc kỳ thi hoặc tối đa 4 tháng sau khi đăng ký.(chỉ áp dụng với sinh viên năm nhất)
  2. Khoá học không được phép sao chép dưới mọi hình thức; trường hợp sao chép và đăng lên mạng, trung tâm sẽ khởi kiện căn cứ vào điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP và luật an ninh mạng 2018 (Không được tự ý đăng hình ảnh người khác)
    Bản quyền hình ảnh và nội dung: SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  3. Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập và duy trì đăng nhập tối đa 2 lần. (Điện thoại hay máy tính đều được)
    Khuyến cáo: Lần 1 đăng nhập trên điện thoại; Lần 2 đăng nhập trên máy tính; Nếu đăng nhập thêm lần 3 sẽ bị khoá. Bạn cố gắng duy trì đăng nhập và lưu trình duyệt để không phải thoát ra vào lại, trung tâm sẽ không giải quyết các trường hợp bị khoá tài khoản, khi bạn đăng nhập vượt quá sẽ có mail cảnh báo và khoá tài khoản.
  4. Mọi trường hợp bị khoá bạn cần phải đóng phí để xem lại khoá học
    Trân trọng!

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

150,000 đ Đăng ký