- 40%
30,000đ
50,000đ
Mua ngay

Số bài học

28

Thời lượng video

05:07

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học tài liệu học này mình có gì?

- Hệ thống đầy đủ chi tiết kiến thức các học phần

- Bộ trắc nghiệm 160 câu hỏi có đáp án

- Bộ câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết

Nội dung khóa học

Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

30,000 đ Đăng ký