200,000đ
Mua ngay

Số bài học

9

Thời lượng video

12:38:41

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

1. Nội dung khóa học

Chương 1: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh

Chương 2: Phân tích kết quả sản xuất

Chương 3: Phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất

Chương 4: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành

Chương 5: Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận

Chương 6: Phân tích tình hình hạ giá thành

Chương 7: Phân tích lợi nhuận gộp

Khóa học tổng ôn kiến thức trọng điểm các chương, bài tập được chữa mẫu theo trong sách bài tập và chữa đề thi cuối kỳ.

2. Goup hỗ trợ

- Group lớp học: https://www.facebook.com/groups/tuu.pthdkd/

- Group tài liệu các môn học khác:

https://www.facebook.com/groups/dethi.tailieu.tuu/

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

200,000 đ Đăng ký