- 40%
30,000đ
50,000đ
Mua ngay

Số bài học

7

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

- Khóa học tổng hợp đầy đủ, chi tiết kiến thức theo các chương

- Câu hỏi bài tập có lời giải chi tiết 

- Chữa đề thi mẫu giúp các bạn đạt điểm tuyệt đối khi đi thi.

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

30,000 đ Đăng ký