Bài tập thị trường độc quyền-Trung tâm Ôn thi Học Kì

Bài tập thị trường độc quyền

Câu hỏi sử dụng trong video:

Câu 2. Trang 2Đính chính chút các bạn ơi; Công thức tính sức mạnh độc quyền ghi trong video là nhầm nha.
Công thức đúng là: 

Phần chữa cũng sửa lại đáp án chút. Cảm ơn các bạn nha


Video 2: Chữa tiếp và sang câu 3 trang 5


Video 3. Câu 3 trang 8


Hoàn thành
0 bình luận