200,000đ
Mua ngay

Số bài học

9

Thời lượng video

13:30:26

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

Giới thiệu khóa học

Khóa học Kế toán quản trị 1 dành cho sinh viên khoa Kế toán.

1. Nội dung các chương:

Chương 1: Tổng quan về Kế toán quản trị

Chương 2: Chi phí, phân loại chi phí

Chương 3: Các phương pháp chi phí

Chương 4: Định giá bán sản phẩm

Chương 5: Phân tích mối quan hệ CVP

2. Goup hỗ trợ

- Group lớp học: https://www.facebook.com/groups/tuu.ktqt/

- Group tài liệu các môn học khác:

https://www.facebook.com/groups/dethi.tailieu.tuu/

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

200,000 đ Đăng ký