250,000đ
Mua ngay

Số bài học

23

Thời lượng video

10:15:14

Học trên mọi thiết bị

Học viên chú ý!

  1. Khoá học chỉ có thời hạn sử dụng sau khi kết thúc kỳ thi hoặc tối đa 2 tháng sau khi đăng ký.
  2. Khoá học không được phép sao chép dưới mọi hình thức; trường hợp sao chép và đăng lên mạng trung tâm sẽ khởi kiện căn cứ vào điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP và luật an ninh mạng 2018 (Không được tự ý đăng hình ảnh người khác)
    Bản quyền hình ảnh và nội dung: SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  3. Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập tối đa 2 thiết bị hoặc đăng nhập và duy trì đăng nhập tối đa 3 lần; (Thoát ra vào lại cũng tính là 1 lần đăng nhập) - Vì thế khi bạn đã đăng nhập vào trình duyệt nào thì duy trì nó để học
    Trân trọng!

Đăng ký khóa học

TCQT

250,000 đ Đăng ký