Đề số 01-CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC GSG VIỆT NAM

Đề số 01

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 7

Thời gian làm bài: 15 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước.


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Chứng minh nhà nước là một hiện tượng lịch sử?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Nhà nước tồn tại trong mọi hình thái KT-XH đúng hay sai? Tại sao ?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Trình bày đặc điểm của NN?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Phân biệt Nhà nước với thị tộc và với các tổ chức chính trị khác .


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Tại sao NN CHXHCN VN có vai trò trung tâm trọng hệ thống chính trị ?


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Nêu các bộ phận trong hệ thống chính trị hiện nay và vai trò của từng bộ phận ?


0 bình luận