- 40%
30,000đ
50,000đ
Mua ngay

Số bài học

16

Thời lượng video

05:07

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

- Khóa học tổng hợp đầy đủ, chi tiết kiến thức theo chương trình mới

- Câu hỏi bài tập đa dạng (trắc nghiêm, đúng sai, tự luận) dưới dạng bài thi có bấm giờ để học viên có thể làm.

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

30,000 đ Đăng ký