- 12%
220,000đ
250,000đ
Mua ngay

Số bài học

20

Thời lượng video

8:48:22

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

1. Nội dung khoá học 

Khoá học bao gồm 6 chương: 

Chương 1: Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp (tập trung vào các phương pháp phân tích ảnh hưởng các các nhân tố lên một chỉ tiêu kinh tế). 

Chương 2: Các báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)

Chương 3: Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp

Chương 4: Phân tích bảng cân đối kế toán (tập trung các mối quan hệ trên BCĐKT)

Chương 5: Các tỷ số tài chính 

Chương 6: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dạng trực tiếp và dạng gián tiếp)


2. Cách thức học 

Tập trắc nghiệm "Đề thi các năm" được sử dụng xuyên suốt các video.  

Đối với từng chương, sau mỗi phần lý thuyết, người phụ trách sẽ chữa các câu trắc nghiệm liên quan tới lý thuyết đó để học viên củng cố kiến thức và nắm được cách vận dụng. 

Ngoài ra, từng chương sẽ có phần trắc nghiệm thêm để luyện tập (có kèm đáp án). Đối với chương có bài tập tự luận, người phụ trách sẽ chữa các dạng bài mẫu để học viên nắm được cách trình bày và cách lập luận. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/quyh.beo/

Chúc các bạn học tốt! 

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

PTTCDN1

220,000 đ Đăng ký