- 12%
220,000đ
250,000đ
Mua ngay

Số bài học

22

Thời lượng video

13:37:43

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

+  Buổi 1: Nguyên tắc và hệ thống tài khoản kế toán
4 Bài giảng
1:34:39

Đăng ký khóa học

NLKT

220,000 đ Đăng ký