- 20%
200,000đ
250,000đ
Mua ngay

Số bài học

45

Thời lượng video

9:55:26

Học trên mọi thiết bị

Video giới thiệu

Nội dung khóa học

+  Hướng dẫn đăng ký học, chính sách sử dụng tài khoản và bản quyền khóa học
2 Bài giảng
05:07

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

200,000 đ Đăng ký