- 12%
220,000đ
250,000đ
Mua ngay

Số bài học

9

Thời lượng video

13:25:58

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

+  Phần 1: Lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển
2 Bài giảng
4:01:57

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

220,000 đ Đăng ký