- 12%
220,000đ
250,000đ

z

Mua ngay

Số bài học

21

Thời lượng video

11:26:18

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

1. Nội dung khoá học

Khoá học được chia theo từng buổi, gồm: 

Buổi 1: Thuế Giá trị gia tăng 

Buổi 2: Thuế Giá trị gia tăng (tiếp) + Thuế Tiêu thụ đặc biệt 

Buổi 3: Thuế Tiêu thụ đặc biệt (tiếp) + Thuế Xuất nhập khẩu 

Buổi 4: Thuế Xuất nhập khẩu (tiếp) + Chữa bài tập thuế tiêu dùng 

Buổi 5: Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

Buổi 6: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (tiếp) 

Buổi 7: Chữa bài tập Thuế Thu nhập doanh nghiệp 


2. Cách thức học

Đối với từng chương, người phụ trách hướng dẫn lý thuyết cơ bản về từng sắc thuế và luật thuế của sắc thuế đó. Khi kết thúc mỗi loại thuế, người phụ trách chữa các câu trắc nghiệm trong đề để người học nắm được kiến thức. 

Ngoài ra, từng sắc thuế có phần bài tập đúng sai + giải thích để củng cố kiến thức. 

Mọi thắc mắc các bạn liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/quyh.beo/

Chúc các bạn học tốt! 


Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

z

z

z

220,000 đ Đăng ký