- 11%
250,000đ
280,000đ
Mua ngay

Số bài học

11

Thời lượng video

13:33:57

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

+  Chương 1 - Tổng quan về kế toán ngân hàng
1 Bài giảng
37:55

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

250,000 đ Đăng ký