- 12%
220,000đ
250,000đ
Mua ngay

Số bài học

11

Thời lượng video

13:45:18

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học tổng hợp toàn bộ kiến thức và chữa bài tập chi tiết

Nội dung khóa học

+  Chủ đề 1: Thống Kê Lao Động
3 Bài giảng
4:43:44

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

220,000 đ Đăng ký