- 19%
180,000đ
220,000đ

Khóa học vô cùng chất lượng mà Th.s Hoa Quốc Quỳnh đã biên soạn và giảng dạy

Mua ngay

Số bài học

38

Thời lượng video

6:31:05

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

1. Nội dung khoá học 

Khoá học bao gồm 6 chương:

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1

Chương 2: Giá trị thời gian của tiền 

Chương 3: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp 

Chương 4: Quản trị Tài sản cố định 

Chương 5: Quản trị Tài sản lưu động 

Chương 6: Lý thuyết về nguồn vốn thường xuyên. 


2. Cách thức học 

Đối với từng chương, video bao gồm phần lý thuyết chính và chữa trắc nghiệm và các dạng bài tập của chương đó. 

Từng chương có thêm phần bài tập luyện tập thêm kèm theo lời giải. 

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/quyh.beo/

Nội dung khóa học

+  Chương 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1
3 Bài giảng
27:55

Đăng ký khóa học

Hãy đăng ký ngay để nhận ưu đãi bạn nhé!

Khóa học vô cùng chất lượng mà Th.s Hoa Quốc Quỳnh đã biên soạn và giảng dạy

180,000 đ Đăng ký