- 40%
30,000đ
50,000đ
Mua ngay

Số bài học

9

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học Tư Tưởng Hồ Chí Minh nội dung bao gồm:

- Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai và hướng dẫn câu hỏi tự luận trong phần sách bài tập học phần trên lớp.

Nội dung khóa học

+  Chương Mở đầu
1 Bài giảng
00:00

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

30,000 đ Đăng ký