- 12%
220,000đ
250,000đ
Mua ngay

Số bài học

18

Thời lượng video

9:23:21

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

+  Phần 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.
1 Bài giảng
1:22:46

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

220,000 đ Đăng ký