- 50%
50,000đ
100,000đ
Mua ngay

Số bài học

20

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khoá học giúp các bạn luyện tập các câu trắc nghiệm và đúng sai giải thích để hoàn thành tốt bài kiểm tra 1 trên lớp. 

Các câu hỏi trong khoá học được chia thành 3 chương nhằm giúp các bạn vận dụng kiến thức theo từng chương học. Các chương bao gồm: 

- Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. 

- Chương 2: Giá trị thời gian của tiền. 

- Chương 3: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

- Chương 4: Quản trị tài sản cố định. 

- Chương 5: Quản trị tài sản lưu động.

Mỗi đề trắc nghiệm bao gồm từ 8 - 10 câu hỏi (gồm cả câu hỏi lựa chọn đáp án và đúng sai giải thích) với thời gian từ 8-10 phút. 

Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao!

Nội dung khóa học

+  Tài liệu học tập
1 Bài giảng
00:00

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

50,000 đ Đăng ký