50,000đ
Mua ngay

Số bài học

20

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khoá học bao gồm các câu trắc nghiệm (chủ yếu dưới dạng lựa chọn đáp án đúng nhất) phục vụ cho nhu cầu ôn thi các bài kiểm tra 1, 2 và bài thi cuối kỳ. Nội dung khoá học được chia theo các chương học như sau: 

- Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp 

- Chương 2: Các báo cáo tài chính (BCĐKT, BCKQHĐKD, BCLCTT trực tiếp) 

- Chương 3: Phân tích các chỉ tiêu trên BCKQHĐKD 

- Chương 4: Phân tích các mối quan hệ trên BCĐKT 

- Chương 5: Các tỷ số tài chính 

- Chương 6: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dạng gián tiếp) 

Mỗi đề trắc nghiệm gồm 8-10 câu trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi đều có đáp án được giải thích chi tiết, giúp các bạn ôn lại kiến thức và vận dụng làm bài tập. 

Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao!

Nội dung khóa học

+  Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
3 Bài giảng
00:00

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

50,000 đ Đăng ký