Đề trắc nghiệm số 01: Thị trường tài chính -Trung tâm Ôn thi Học Kì

Đề trắc nghiệm số 01: Thị trường tài chính

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 26

Thời gian làm bài: 26 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Thị trường vốn là thị trường giao dịch:


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Cơ quan quản lý đối với thị trường chứng khoán là:


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Chức năng của thị trường tài chính là:


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Chứng khoán nào dưới đây không phải là chứng khoán nợ


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Các công cụ tài chính bao gồm:


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Chủ thể tham gia mua bán trên thị trường tài chính là:


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Sự khác nhau giữa thị trường tài chính và thị trường hàng hóa thông thường là


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Cổ phiếu công ty sau khi được phát hành sẽ được giao dịch trên thị trường:


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Nhược điểm của kênh tài chính trực tiếp là


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Thị trường sơ cấp là:


Câu hỏi 11 (1 điểm):

Thị trường tiền tệ có đặc điểm:


Câu hỏi 12 (1 điểm):

Thị trường thứ cấp là:


Câu hỏi 13 (1 điểm):

Nhận xét nào về đặc điểm trái phiếu và cổ phiếu dưới đây là đúng


Câu hỏi 14 (1 điểm):

Chức năng của thị trường tài chính là:


Câu hỏi 15 (1 điểm):

Công cụ nào không phải là hàng hóa của thị trường tiền tệ?


Câu hỏi 16 (1 điểm):

Hàng hóa mua bán trên thị trường vốn:


Câu hỏi 17 (1 điểm):

Công cụ nào sau đây có tính thanh khoản và độ an toàn cao nhất?


Câu hỏi 18 (1 điểm):

Căn cứ để phân loại thị trường tài chính thành thị trường công cụ nợ và thị trường công cụ vốn là:


Câu hỏi 19 (1 điểm):

Thị trường vốn là thị trường giao dịch:


Câu hỏi 20 (1 điểm):

Thị trưởng vốn có đặc điểm:


Câu hỏi 21 (1 điểm):

Trái phiếu có đặc điểm là:


Câu hỏi 22 (1 điểm):

Đặc điểm nào trong các đặc điểm dưới đây không phải của cổ phiếu thường


Câu hỏi 23 (1 điểm):

Hàng hóa mua bán trên thị trường tiền tệ:


Câu hỏi 24 (1 điểm):

Chức năng của thị trường sơ cấp là:


Câu hỏi 25 (1 điểm):

Thị trường sơ cấp là thị trường:


Câu hỏi 26 (1 điểm):

Đối tượng mua bán trên thị trưởng tài chính là:


0 bình luận