Chương 2 - Hệ thống thông tin và Môi trường Marketing (Phần 1)-Trung tâm Ôn thi Học Kì

Chương 2 - Hệ thống thông tin và Môi trường Marketing (Phần 1)

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 26

Thời gian làm bài: 10 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Vị thế của sản phẩm trên thị trường là mức độ đánh giá của …. về các thuộc tính quan trọng của nó.


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Marketing tập trung


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Một khách hàng có thể không hài lòng với sản phẩm mà họ đã mua và dung; trạng thái cao nhất của sự không hài lòng được biểu hiẹn bằng thá nào sau đây?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Điều kiện nào sau đây không phải là tiêu chuẩn xác đáng để đánh giá mức độ hấp dẫn của một đoạn thị trường?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Nếu trên một thị trường mà mức độ đồng nhất của sản phẩm rất cao thì doanh nghiệp nên áp dụng chiến lược


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Về phuơng diện tiếp cận thị trường thì người tiêu dùng tổ chức có những đặc điểm nào?


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Ảnh hưởng của người vợ và người chồng trong các quyết định mua hàng


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Với những hợp đồng mua hàng quan trọng và phức tạp những người tiêu dùng tổ chức thường sử dụng cách thức nào?


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… là ví dụ về các nhóm


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Hai khách hàng có cùng động cơ như nhau nhưng khi vào cùng một cửa hàng thì lại có sự lựa chọn khác nhau về nhãn hiệu sản phẩm, đó là do họ có sự khác nhau về:


Câu hỏi 11 (1 điểm):

Tập hợp các quan điểm theo niềm tin của một khách hàng về một nhãn hiệu sản phẩm nào đó được gọi là:


Câu hỏi 12 (1 điểm):

Phát triển một kế hoạch mua của người tiêu dùng tổ chức bao gồm mấy bước?


Câu hỏi 13 (1 điểm):

Khái niệm “động cơ” được hiểu là:


Câu hỏi 14 (1 điểm):

Một khách hàng đã có ý định mua chiếc xe máy A nhưng lại nhận đ thông tin từ một người bạn của mình là dịch vụ bảo dưỡng của hãng không được tốt lắm. Thông tin trên là:


Câu hỏi 15 (1 điểm):

Trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào không phải là tác nhân môi trường có thể ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng?


Câu hỏi 16 (1 điểm):

Nguời tiêu dung tổ chức khi mua hàng thuờng vận dụng các phương pháp phân tích đặc thù nào ?


Câu hỏi 17 (1 điểm):

Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng khi so sánh sự khác nhau giữa việc mua hàng của doanh nghiệp và việc mua hàng của người tiêu dùng cuối cùng?


Câu hỏi 18 (1 điểm):

Tìm kiếm nhà cung cấp là bước thứ mấy trong kế hoạch mua của người têu dùng tổ chức?


Câu hỏi 19 (1 điểm):

Quá trình trong đó người bán phân biệt các đoạn thị trường, chọn một hay vài đoạn thị trường làm thị trường mục tiêu, đồng thời thiết kế hệ thông Marketing Mix cho thị trường mục tiêu được gọi là:


Câu hỏi 20 (1 điểm):

Đâu là ưu điểm của chiến lược Marketing không phân biệt?


Câu hỏi 21 (1 điểm):

Theo định nghĩa, ………của một con người được thể hiện qua sự quan tâm, hành động, quan điểm về các nhân tố xung quanh


Câu hỏi 22 (1 điểm):

Sau khi thu thập dữ liệu xong, bước tiếp theo trong quá trình nghiên cứu Marketing sẽ là.


Câu hỏi 23 (1 điểm):

Hành vi mua của tổ chức khác với hành vi mua của người tiêu dùng ở chỗ:


Câu hỏi 24 (1 điểm):

Người tiêu dùng tổ chức so với người tiêu dùng cuối cùng có sự khác biệt về


Câu hỏi 25 (1 điểm):

Một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực không lớn, kinh doanh một sản phẩm mới trên một thị trường không đồng nhất nên chọn


Câu hỏi 26 (1 điểm):

Có 2 loại hình thức dịch vụ mà người tiêu dùng tổ chức thường yêu cầu là


0 bình luận