1. Đề thi 13/06/2017 (Chuẩn Form)-Trung tâm Ôn thi Học Kì

1. Đề thi 13/06/2017 (Chuẩn Form)

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 8

Thời gian làm bài: 90 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Marketing hiện đại chủ yếu hướng đến:


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Kinh doanh theo quan điểm của MKT hiện đại xuất phát từ


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Thị trường hầu như không nhạy cảm về giá là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc áp dụng chính sách giá bám chắc thị trường?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Để lựa chọn kênh phân phối hợp lý, doanh nghiệp chỉ dựa vào quy mô kinh doanh?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Chính sách xúc tiến có vai trò tạo nên sự quan tâm mua hàng?


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Chức năng phân phối là toàn bộ hoạt đông Marketing có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng hóa trên thị trường?


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Nhu cầu trên thị trường có tính đồng nhất thấp công ty nên sử dụng chiến lược mkt phân biệt?


Câu hỏi 8 (4 điểm):

Tại sao nói chính sách phân phối là một chính sách bộ phận quan trọng của chiến lược Marketing? Phân tích những yếu tố cấu thành của hệ thống phân phối. Liên hệ thực tế.


0 bình luận