Chương 1 - Bản chất Marketing-Trung tâm Ôn thi Học Kì

Chương 1 - Bản chất Marketing

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 8

Thời gian làm bài: 10 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Nhà kinh doanh có thể tạo ra nhu cầu tự nhiên của con người.


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Yểm trợ là chức năng quan trọng nhất của Marketing


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Quan điểm sản phẩm là một triết lý thích hợp khi mức cung vượt quá cầu hoặc khi giá thành sản phẩm cao, cần thiết phải nâng cao năng suất để giảm giá thành.


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Quan điểm bán hàng chú trọng đến nhu cầu của người bán, quan điểm Marketing chú trọng đến nhu cầu của người mua.


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Marketing cũng chính là bán hàng và quảng cáo?


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Mong muốn của con người là trạng thái khi anh ta cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó.


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Theo quan điểm Marketing hiện đại, trong ba đối tượng: khách hàng; nhân viên công ty; cổ đông của công ty thì quyền lợi của nhân viên là quan trọng nhất cần đảm bảo.


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thiết phải làm Marketing


0 bình luận