Chương 1 - Bản chất Marketing (Phần 1)-Trung tâm Ôn thi Học Kì

Chương 1 - Bản chất Marketing (Phần 1)

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 19

Thời gian làm bài: 10 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Quan điểm bán hàng được vận dụng mạnh mẽ với


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Quan điểm ………….. cho rằng người tiêu dùng ưa thích những phẩm có chất lượng, tính năng và hình thức tốt nhất và vì vậy doanh ng cần tập trung nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm.


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Nghiên cứu khái niệm nào để biết được bạn Quang cần phương tiện để đi từ Hà Nội đến Đà Lạt?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Chức năng quan trọng nhất của marketing


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Theo quan điểm marketing thị trường là


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Đâu là đặc điểm không đúng với marketing hiện đại


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Mong muốn của con người sẽ trở thành cầu khi có


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Theo quan điểm marketing hiện đại là


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Theo quan điểm marketing thị trường là tập hợp những khách hàng


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Quản trị Marketing bao gồm các công việc: (1) Phân tích các cơ hội Marketing, (2) Thiết lập chiến lược Marketing, (3) Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, (4) Hoạch định chương trình Marketing, (5) Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing.

Trình tự đúng trong quá trình này là:


Câu hỏi 11 (1 điểm):

Triết lý nào về quản trị Marketing cho rằng các công ty cần phải sản xuất cái mà người tiêu dùng mong muốn và như vậy sẽ thoả mãn được người tiêu dùng và thu được lợi nhuận?


Câu hỏi 12 (1 điểm):

Theo quan điểm Marketing đạo đức xã hội, người làm Marketing cần phải cân đối những khía cạnh nào khi xây dựng chính sách Marketing?


Câu hỏi 13 (1 điểm):

Quan điểm ………….. cho rằng người tiêu dùng ưa thích những sản phẩm có chất lượng, tính năng và hình thức tốt nhất và vì vậy doanh ng cần tập trung nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm.


Câu hỏi 14 (1 điểm):

Câu nói nào dưới đây thể hiện đúng nhất triết lý kinh doanh theo định hướng Marketing?


Câu hỏi 15 (1 điểm):

Trong những điều kiện nêu ra dưới đây, điều kiện nào không nhất thiết phải thoả mãn mà sự trao đổi tự nguyện vẫn diễn ra


Câu hỏi 16 (1 điểm):

Nhu cầu là gì?


Câu hỏi 17 (1 điểm):

Sự hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng hàng hoá tuỳ thuộc vào


Câu hỏi 18 (1 điểm):

Mong muốn của con người sẽ trở thành yêu cầu khi có:


Câu hỏi 19 (1 điểm):

Có thể nói rằng:


0 bình luận