Đề số 01-Trung tâm Ôn thi Học Kì

Đề số 01

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 6

Thời gian làm bài: 30 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (2 điểm):

Bảng tra Thống kê:


CÂU 1:

Nghiên cứu về tiêu thụ ngô trên một khu vực từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015 người ta thu được kết quả sau: NG: lượng tiêu thụ ngô (nghìn tấn); P: giá bán (20 USD/tấn); alpha = 5%.1. Lựa chọn 2 đáp án đúng khi tính các kết quả


Câu hỏi 2 (2 điểm):

2. Lựa chọn hai kết quả đúng khi thực hiện yêu cầu: “Xác định lượng tiêu thụ trung bình tối thiểu khi giá bán bằng 120 USD/tấn”.


Câu hỏi 3 (2 điểm):

3. Lựa chọn hai kết quả đúng khi thực hiện yêu cầu:

“Xuất phát từ mô hình [1] có ý kiến nghi ngờ mô hình thay đổi từ sau tháng 7/2014. Tiến hành ước lượng mô hình từ tháng 6/2013 đến tháng 7/2014 thu được R- Bar- Squared 0.5235 TSS= 2527.8236, với giai đoạn còn lại thu được F-statistic 17.0627 S.E. of Regression 15.6483. Hãy cho kết luận phù hợp.”


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Bảng tra Thống kê


CÂU 2:

Mở rộng mô hình [1], người ta thu được kết quả sau: D= 1, nếu quan sát rơi vào giai đoạn sau tháng 7/2014; D= 0, nếu quan sát rơi vào giai đoạn khác; alpha = 5%.


4. Lựa chọn hai kết quả đúng khi trả lời câu hỏi: “Khi giá bán giảm 20 USD/tấn và lượng tiêu thụ kỳ trước tăng 2000 tấn thì lượng tiêu thụ tăng không ít hơn 7 ngàn tấn?”Câu hỏi 5 (1 điểm):

5. Lựa chọn hai kết quả đúng khi thực hiện yêu cầu: “Xác định lượng tiêu thụ cá biệt tối đa cho giai đoạn sau tháng 7/2014 khi giá bán là 150 USD/tấn, lượng tiêu thụ kỳ trước là 90 ngàn tấn.”


Câu hỏi 6 (1 điểm):

6. Lựa chọn hai kết quả đúng khi thực hiện yêu cầu: “Giai đoạn sau tháng 7/2014, xác định mức tối đa của lượng tiêu thụ không phụ thuộc vào giá bán và tiêu thụ kỳ trước?”


0 bình luận